bip-logo

Kolejna inwestycja drogowa w trakcie realizacji

Firma Strabag Sp. z o.o. rozpoczęła prace przygotowawcze związane z realizacją zadania pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470. Zadanie dofinansowane ze srodków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość robót budowlanych : 886 951,45 zł, dofinansowanie w kwocie nie większej niż : 435 636,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne – korytowanie, podbudowa ( jezdnia, pobocza i zjazdy ), nawierzchnia jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Roboty budowlane
Prace budowlane
Skip to content