bip-logo

Kolejna inwestycja zakończona

PROW

Realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”, została zakończona. Zakres robót obejmował m.in. dostawę i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wahadłowej, huśtawki ważki, bujaka, karuzeli tarczowej, piaskownicy prostokątnej, dwóch zestawów siłowni zewnętrznej, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch sztuk ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy regulamin, stojaka na rowery, lampy parkowej hybrydowej LED oraz ogrodzenia. Wartość robót budowlanych wyniosła : 137 343,03 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości : 81 457,00 zł jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Ogródek Jordanowski
Skip to content