bip-logo

Kolejne dofinansowanie przyznane na przebudowę drogi gminnej

Gmina Dębowa Łąka uzyskała kolejne dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej. W dniu wczorajszym opublikowana została lista projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozytywnie zweryfikowany został wniosek na przebudowę części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470. Szacunkowa wartość realizacji zadania wynosi : 871 273,62 zł brutto z czego dofinansowanie wynosi : 50 % i nie więcej niż 435 636, 00 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Skip to content