bip-logo

Komunikat dotyczący koronawirusa

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy gminy Dębowa Łąka,
Podjęta została decyzja o zawieszeniu w Polsce zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Wcześniej wydany został zakaz organizacji imprez masowych. Działania te mają na celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i innych wirusów. Wszyscy, w jak największym stopniu powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszego zdrowia.
Apeluję, więc o potraktowanie najbliższych dwóch tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do możliwego minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.
Poniżej przedstawione są nasze zalecenia i informacje o podjętych przez władze gminy decyzjach. Mam nadzieję, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i wspólnie zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć transmisję koronawirusa. Skoncentrowanie się na profilaktyce może być skuteczną metodą walki z tym nowym zagrożeniem.
Stanisław Szarowski
wójt gminy Dębowa Łąka

 1. Ośrodki zdrowia
  • Zaleca się ograniczenie wizyty w ośrodkach zdrowia. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie:
 • Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące 56 688 91 99

• Telefonicznie można uzyskać też poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.
• Apelujemy, szczególnie do osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, by przychodziły do ośrodka zdrowia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji, na wskazaną godzinę. Bardzo ważne jest ograniczenie zgromadzeń chorych osób w ośrodkach zdrowia.
• Przypominam, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, nie wolno przychodzić do ośrodka zdrowia. Należy skontaktować się z Sanepidem w Wąbrzeźnie pod numerem telefonu: 56 688 17 55 lub 693 505 937 lub udać się bezpośrednio do szpitala zakaźnego:
• WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY W BYDGOSZCZY
• WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY W TORUNIU
• NOWY SZPITAL W ŚWIECIU

 1. Szkoły
  • Szkoły na terenie gminy Dębowa Łąka zostają zamknięte na okres od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. W dniach 12-13 marca br. placówki szkolne w wyjątkowych sytuacjach, na wcześniejszy wniosek opiekunów zapewnią opiekę dzieciom.
  • Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. nie będą organizowane dowozy do szkół oraz wydawanie obiadów w szkołach.
  • Apelujemy do uczniów i opiekunów o to, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezębnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach, w których przebywa dużo osób.
 2. Zajęcia pozalekcyjne
  • Z dniem 12 marca 2020 r. zostają odwołane wszystkie zajęcia pozalekcyjne (typu karate, zumba, treningi piłki nożnej, kolarskie, świetlice środowiskowe, itp.), które odbywają się na terenie gminy Dębowa Łąka w obiektach gminnych. Obiekty będą nieczynne do 25 marca br.
  • Ponadto apelujemy do mieszkańców o ograniczenie w tych dniach, tego typu aktywności, tj. w których gromadzą się dzieci, młodzież, a także dorośli. Także poza terenem naszej gminy.
 3. Przedszkola
  • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Przedszkoli.
 4. Biblioteka gminna
  • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące i Wielkich Radowiskach .
 5. Świetlice i imprezy sołeckie
  • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.
 6. Praktyki religijne
  • Zaleca się ograniczyć udział mieszkańców, szczególnie osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, we mszach i uroczystościach w kościołach. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu osoby starsze i schorowane nie muszą przychodzić na niedzielną mszę św., a mogą skorzystać z transmisji w radiu i telewizji.
 7. Urząd gminy i GOPS
  • Prosimy mieszkańców gminy Dębowa Łąka i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
  • Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet. Kontakt do urzędu 56 688 49 10. Kontakt do GOPS-u: 56 688 49 13. Bezpośrednie numerów telefonów do poszczególnych pracowników znaleźć można na stronach www.ugdl.pl i https://debowalaka.bip.net.pl/
  • Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem lub poszczególnymi referatami oraz korzystanie m.in. z platformy e-PUAP, czy Empatia.
 8. Zasiłki opiekuńcze
  • W związku z zamknięciem placówek rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – druki dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.
 9. Dodatkowe informacje
  • Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach:
  ◦ www.gov.pl/web/koronawirus
  ◦ www.gis.gov.pl
  ◦ www.ugdl.pl
Skip to content