bip-logo

KOMUNIKAT W SPRAWIE SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00 na terenie powiatu wąbrzeskiego  nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

SYGNAŁ AKUSTYCZNY:  dźwięk syreny w okresie 1 minuty.

PODSTAWA PRAWNA: § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Skip to content