bip-logo

Komunikat Wójta w sprawie koronawirusa – najważniejsze informacje i pytania

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy gminy Dębowa Łąka,

W ostatnich dniach podjęta została decyzja o zawieszeniu w Polsce zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Wcześniej wydany został zakaz organizacji imprez masowych. Działania te mają na celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i innych wirusów. Wszyscy, w jak największym stopniu powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszego zdrowia.

Apeluję, więc o potraktowanie najbliższych dwóch tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do możliwego minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.

Poniżej przedstawione są nasze zalecenia i informacje o podjętych przez władze gminy decyzjach. Mam nadzieję, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i wspólnie zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć transmisję koronawirusa. Skoncentrowanie się na profilaktyce może być skuteczną metodą walki z tym nowym zagrożeniem.

(-) Stanisław Szarowski


Wójt gminy Dębowa Łąka

  Ośrodki zdrowia

 • Zaleca się ograniczenie wizyt w ośrodkach zdrowia. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie:

Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące 56 688 91 99

 • Telefonicznie można uzyskać też poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.
 • Apelujemy, szczególnie do osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, by przychodziły do ośrodka zdrowia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji, na wskazaną godzinę. Bardzo ważne jest ograniczenie zgromadzeń chorych osób w ośrodkach zdrowia.
 • Przypominamy, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, nie wolno przychodzić do ośrodka zdrowia. Należy skontaktować się z Sanepidem w Wąbrzeźnie pod numerem telefonu: 56 688 17 55 lub 693 505 937 albo udać się bezpośrednio do jednego ze szpitali zakaźnych:

– Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

– Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu

– Nowy Szpital w Świeciu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Lista szpitali

2.     Szkoły

 • Szkoły na terenie gminy Dębowa Łąka zostają zamknięte na okres od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. W dniach 12-13 marca br. placówki szkolne w wyjątkowych sytuacjach, na wcześniejszy wniosek opiekunów zapewnią opiekę dzieciom.
 • Od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. nie będą organizowane dowozy do szkół oraz wydawanie obiadów w szkołach.
 • Apelujemy do uczniów i opiekunów o to, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezębnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach, w których przebywa dużo osób.

Edukacja zdalna

3. Zajęcia pozalekcyjne

 • Z dniem 12 marca 2020 r. zostają odwołane wszystkie zajęcia pozalekcyjne (typu karate, zumba, treningi piłki nożnej, kolarskie, zajęcia w świetlicach środowiskowych, itp.), które odbywają się na terenie gminy Dębowa Łąka w obiektach gminnych. Obiekty będą nieczynne do 25 marca br.
 • Ponadto apelujemy do mieszkańców o ograniczenie w tych dniach, tego typu aktywności, tj. w których gromadzą się dzieci, młodzież, a także dorośli. Także poza terenem naszej gminy.

4. „Małe przedszkola”

 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Świetlic Dziennego Pobytu dla dzieci powyżej 3 lat. Placówki w tych dniach nie zapewniają opieki.

 6. Biblioteka gminna

 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Gminnej Biblioteki w Dębowej Łące i Filii Gminnej Biblioteki w Wielkich Radowiskach.

 8. Świetlice i imprezy sołeckie

 • Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.

 9. Praktyki religijne

 • Zaleca się ograniczyć udział mieszkańców, szczególnie osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, we mszach i uroczystościach w kościołach. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu osoby starsze i chore, dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie, a także wszyscy czujący się zagrożeni koronawirusem nie muszą przychodzić na niedzielną mszę św., a mogą skorzystać z transmisji w radiu i telewizji.
 • Szczegóły na stronie diecezja-torun.pl

10.   Urząd gminy i GOPS

 • Prosimy mieszkańców gminy Dębowa Łąka i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy w Dębowa Łąka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
 • Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet. Zalecamy korzystanie m.in. z platformy e-PUAP, czy Empatia, czy Obywatel.gov.pl.
 • Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem lub poszczególnymi referatami. Kontakt do urzędu 56 688 49 10. Kontakt do GOPS-u: 56 688 49 13. Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych pracowników znaleźć można na stronach ugdl.pl.

Funkcjonowanie Urzędu i GOPSu

11.Informacja dla mieszkańców powracających z wyjazdów zagranicznych!

 • Prosimy mieszkańców i osoby przebywające na terenie naszej gminy, którzy wrócili w ostatnich dniach lub powracają do Polski z wyjazdów zagranicznych – bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu – do odbycia 14 -dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski.

Wróciłeś z zagranicy? Zostań w domu!

12. Żywność z Grudziądzkiego Banku Żywności

 • Z dniem 13 marca br. zawieszone zostaje zbiorowe rozprowadzanie żywności poprzez Spółdzielnię Socjalną „Pomocna ekipa”. Żywność nie będzie wydawana do 25 marca br.

13. Odczyty wody

 • Informujemy, iż do dnia 25 marca br. zostanie wstrzymany odczyt wodomierzy dokonywany przez inkasentów, w przypadku braku poprawy sytuacji termin ten zostanie przedłużony.
 • Stan wodomierza można podać telefonicznie:

Telefon stacjonarny 56 687 52 08
Telefon komórkowy 535 145 001

14. Zasiłki opiekuńcze:

W związku z zamknięciem placówek rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druk ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – druki dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u: www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy


Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.


W związku z tym, że sytuacja zagrożeniem koronawirusem jest bardzo dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę prosimy śledzić wiarygodne źródła informacji.Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach:
◦ www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
◦ www.gis.gov.pl
◦ www.ugdl.pl

Skip to content