bip-logo

KOMUNIKAT – ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 8 listopada 2022 r. Gmina Dębowa Łąka rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego – groszku i orzecha) przez gospodarstwa domowe.

Wnioski może składać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w dwóch okresach:

  • pierwszy w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej;
  • drugi w okresie od 02.01.2023 r do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia : 02.12.2022r.

Cena za tonę węgla wynosi : 2000 złotych brutto. Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury. Moment opłacenia zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez wnioskodawcę jest wtedy, gdy środki wpłyną na wyznaczony rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębowa Łąka.

W przypadku wpłat gotówkowych oraz przelewów dokonanych do godz. 14:00 bezpośrednio na wyznaczony rachunek bankowy jest to ten sam dzień co dzień wpłaty.

W przypadku przelewów  po godz. 14:00 jest to dzień kolejny po dniu dokonania przelewu.

Odbiór węgla nastąpi w FHU Zasadny, Dębowa Łąka 13A, 87-207 Dębowa Łąka.

W chwili obecnej Gmina oczekuje na podpisanie umowy z dostawcą wskazanym w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych.

 Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać:

  1. osobiście Urząd Gminy Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, sekretariat, piętro I, pokój nr 7.

       2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE /73lw4tpb5z/SkrytkaESP

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Łąka.

Poprawnie złożone wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu.

Skip to content