bip-logo

Koniec remontu Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie

Informujemy o zakończeniu realizacji zadania pn. „Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym” w ramach programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła : 28 258,80 zł, natomiast całkowita wartość zadania : 35 323,51 zł brutto. Zadanie polegało na renowacji pobudowanego w 1997r. pomnika wraz z kapliczką i terenem przyległym m.in. przygotowanie a następnie pomalowanie bramy wejściowej, ogrodzenia, uzupełnienie ubytków przy cokołach, odmalowanie masztu, usługa kamieniarska ( renowacja pomnika ), konserwacja krzyża drewnianego, wyczyszczenie całej powierzchni polbruku wraz z częściowym przełożeniem, wykonanie elewacji zewnętrznej na ścianach kaplicy, odmalowanie wnętrza kaplicy, zmiana pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków, zakup halogenów solarnych, zakup tablicy informacyjnej oraz wymiana kamienia ozdobnego.

Pomnik pomordowanych
Pomnik pomordowanych
pomnik pomordowanych
Skip to content