bip-logo

Konsultacje związane z przygotowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla m. Dębowa Łąka, Niedźwiedź, Kurkocin, Wielkie Pułkowo i Łobdowo.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, iż w dniu 12.05.2021r. odbędą się konsultacje związane z przygotowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębowa Łąka, Niedźwiedź, Kurkocin, Wielkie Pułkowo i Łobdowo.

W związku z trwającą pandemią zachęcamy wszystkich do zapoznania się projektami uchwał oraz ich załącznikami za pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz wnoszenie uwag drogą elektroniczną na adres : sekretariat@ugdl.pl na załączonym druku do dnia 11.05.2021r.

Konsultacje stacjonarne odbędą się w siedzibie tut. Urzędu Gminy, Dębowa Łąka 38 na sali posiedzeń z podziałem czasowym dla każdego z planów :

9.30 – 10.00 : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębowa Łąka ;

10.15 – 10.45 : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębowa Łąka i Niedźwiedź ;

11.00-11.30 : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kurkocin, Łobdowo i Wielkie Pułkowo.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu : 56 688 49 18.

Pliki do pobrania:

MPZP – Dębowa Łąka

MPZP – Dębowa Łąka i Niedźwiedź

MPZP – Kurkocin, Łobdowo i Wielkie Pułkowo

Skip to content