bip-logo

Kościół filialny w Dębowej Łące

Kościół filialny w Dębowej Łące
Kościół filialny w Dębowej Łące

Kościół poewangelicki. Po wojnie pełnił funkcję kościoła szkolnego.Zbudowany w latach 1900-1901. Do 1945 r. kościół był własnością gminy ewangielickiej. W tymże roku został przejęty przez katolików, poświęcony i oddany miejscowej ludności jako kościół filialny parafii Dębowa Łąka.

Neogotycki. Murowany z cegły. Korpus jednonawowy z prezbiterium od strony północnej,emporą i chórem organowym przy ścianie południowej. Od frontu czteroboczna wieża przechodząca w górnej partii w ośmiobok, przy prezbiterium 3-bocznie zamknięta zakrystia. Dach nad korpusem 2-spadowy, kryty dachówką esówką, na wieży namiotowy – 8-spadowy. Zakrystia kryta dachówką karpiówką ułożoną w koronkę.

Wnętrze korpusu z otwartą więźbą dachową, w prezbiterium i w partii podwieżowej sklepienie krzyżowe.

W kościele dominuje wystrój neogotycki (ołtarz główny, ambona, konfesjonał, feretrony, witraże w prezbiterium, nawie i zakrystii). Z XIX w. pochodzi także ludowy krucyfiks procesyjny i figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Organy o zewnętrznej oprawie neogotyckiej i współczesnym jej wyposażeniu (z końca XIX w.), zbudowane przez firmę Orgelbauanstalt A. Terletzki, Inh. Ed. Wittek, Elbing (Elbląg); instrument: traktura pneumatyczna, wiatrownice pneumatyczno-stożkowe, 12 rejestrów, 2 manuały + pedał.

Skip to content