bip-logo

Kulturalnie, zdrowo i sportowo na Ziemi Wąbrzeskiej

Kulturalnie, zdrowo i sportowo na Ziemi Wąbrzeskiej

13 marca 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. Pomoc w wysokości 424 753,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umożliwi w najbliższych 6 miesiącach realizację szeregu ciekawych inicjatyw społecznych na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Z czego w praktyce  będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec dzięki otrzymanemu wsparciu?

  1. zajęcia w Centrach Aktywności Lokalnej, które poprowadzą animatorzy, instruktorzy kulinarni, rękodzielnicy i dietetycy
  2. 10 emisji filmów w każdej z gmin w ramach kina plenerowego
  3. wypożyczalnia ebooków i audiobooków
  4. wyjazdy do teatru lub opery
  5. zajęcia sportowe

Uzupełnieniem działań jest obóz dla młodzieży z OSP.

O szczegółach projektu i harmonogramie zajęć można będzie się dowiedzieć na naszej stronie i stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska – www.lgdwabrzezno.pl.

Projekt pn.  „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plakat EFS
Skip to content