bip-logo

Laptopy dla uczniów

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o zakupie 28 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy. Laptopy zostaną rozdysponowane wśród uczniów przez Dyrekcję Szkół. Pieniądze na sprzęt Gmina otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Laptopy dla uczniów
Laptopy dla uczniów
Skip to content