bip-logo

Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”

Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o sz. od 4 do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony przepust. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I do : 2.375.000,00 zł brutto.

Tablica informacyjna
Skip to content