bip-logo

Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”

flaga i godło

Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o sz. od 4 do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony przepust. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I do : 2.375.000,00 zł brutto.

Tablica informacyjna

W dniu 24.06.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin. Wartość umowy wynosi : 2 958 509,80 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do dnia : 30.10.2022r. Dnia 04.07.2022r. przekazany został Wykonawcy plac budowy.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Tablica informacyjna

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kurkocin, zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o sz. od 4 do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony przepust. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I do : 2.375.000,00 zł brutto.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna. Wartość umowy wynosi : 2 958 509,80 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do dnia : 30.10.2022r. 

Prace budowlane
Prace budowlane

Prace budowlane
Tablica informacyjna
Pierwsza warstwa asfaltu
Pierwsza warstwa asfaltu

Gmina Dębowa Łąka informuje o zakończeniu robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”. Komisja odbiorowa po dokonaniu oględzin wykonanych robót, postanowiła odebrać wykonane roboty w zakresie końcowym, bez uwag. Całkowita wartość przedmiotu odbioru wyniosła : 2 958 509,80 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji oraz rękojmi.

Komisja podczas odbioru
Komisja odbiorowa
Przebudowany odcinek drogi
Skip to content