bip-logo

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska

flaga i godło
Polski Ład logo

W dniu 12 maja podpisana została umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację zadania pn.

1) Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska, odcinek o długości blisko 2 km, wartość robót budowlanych : 3 889 642,31 zł brutto, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości : 3 695 160,19 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne – korytowanie, podbudowa ( jezdnia, pobocza i zjazdy ), nawierzchnia jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Przekazanie placu budowy
Plac budowy
Skip to content