bip-logo

Nabór w ramach Lokalnej Grupy Działania na podejmowanie działalności gospodarczej

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, że w terminie 1 – 14 kwietnia będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska. W tegorocznym naborze udostępniona zostanie kwota 183 543,24 Euro, co po aktualnym kursie pozwoli przyznać 10 premii, po 83 500,00 zł każda.

W dniu 25 marca, tj. piątek, zorganizowane zostanie szkolenie on-line w zakresie udzielenia wsparcia. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 9.00 i przewidywane jest do godziny 13.00.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie danych kontaktowych:
1. imię i nazwisko
2. adres zamieszkania
3. nr telefonu
4. adres mailowy (na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link do spotkania on-line).

Informujemy, że zgłoszenie na szkolenie on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: michalina.balawajder@lgdwabrzezno.pl

Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie www.lgdwabrzezno.pl w dniu 18 marca.

Skip to content