bip-logo

Nabór wniosków na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej

            W ramach programu Gmina może pozyskać środki finansowe na odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.

            Informujemy, że w 2023 r. Gmina Dębowa Łąka planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

            Rolnicy, którzy są zainteresowani bezpłatnym oddaniem wyżej wymienionych odpadów powinni złożyć wniosek o udział w programie. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka, biuro nr 9, w terminie do 07.02.2023 r.

            Nadmieniamy, że w ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez Gminę. O terminie i miejscu dostarczenia odpadów rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie. Program będzie realizowany jeśli Gmina Dębowa Łące otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Informacji udziela p. Michał Zasadowski, tel. 56 688 49 23

Skip to content