bip-logo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie przypomina o wymianie kas fiskalnych na online do końca czerwca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać przedsiębiorcy  świadczących usługi:

  • fryzjerskie
  • kosmetyczne
  • budowlane
  • prawnicze
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Fiskalizacja kas online

Gdy mamy już zakupione urządzenie, wybranego serwisanta oraz zapewniony dostęp do Internetu, pozostaje nam instalacja i fiskalizacja kasy online. Podczas tych czynności musi być obecny serwisant, który skonfiguruje i nawiąże połączenie z Centralnym Repozytorium Kas .

W trakcie automatycznej fiskalizacji, kasa otrzyma numer ewidencyjny. Numer ten będzie zapisany w pamięci chronionej kasy. Zakończenie fiskalizacji potwierdzone zostanie raportem fiskalnym fiskalizacji. Kasa pobierze i zapisze w pamięci chronionej harmonogram przesyłania danych.

Po zakończeniu fiskalizacji można rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasie online.

Zwrot za kasę fiskalną online

Przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem kasy fiskalnej online. Ulga obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą nowej kasy nastąpi przed 1 lipca 2021 r. Kwota ulgi wynosi 90% ceny netto zakupionego sprzętu, jednak nie więcej niż 700 zł. Jeśli przedsiębiorca zakupi więcej niż jedną kasę fiskalną, to może otrzymać zwrot za każdą z nich. Warunkiem jest rozpocznie korzystania z urządzeń nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Skip to content