bip-logo

Nowa usługa w serwisie e-Urząd Skarbowy ZAP-3

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie informuje, że w serwisie e-Urząd Skarbowy, została udostępniona kolejna usługa. Złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 umożliwi podatnikom szybkie i wygodne zaktualizowanie swoich danych. To ułatwienie ograniczy konieczność wielu wizyt podatników w urzędzie skarbowym.

ZAP-3  – jak to działa

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia ZAP-3 i zaktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym w zakresie: adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefony, adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) oraz osobistego rachunku bankowego, na który dokonywane będą zwroty podatków lub nadpłat. 

Usługa jest przeznaczona dla osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– osoba jest objęta rejestrem PESEL,

– nie prowadzi działalności gospodarczej,

– nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

– nie jest płatnikiem podatków,

– nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Możliwość przesyłania ZAP-3 przez serwis została wprowadzona rozporządzeniem MFFiPR z 10 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 881).

Korzyści dla klienta Urzędu Skarbowego

  • Dane, które mogą być aktualizowane poprzez złożenie zgłoszenia ZAP-3, są publikowane na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym.
  • Dzięki nowej usłudze podatnik ma bieżący dostęp online do swoich danych.
  • W przypadku ich zmiany lub gdy stwierdzi, że są nieaktualne, może sam je zaktualizować, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Korzyści dla Urzędu Skarbowego

  • To kolejne ułatwienie, które ogranicza konieczność wizyty podatnika w urzędzie skarbowym, przez co korzystnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19.
  • Umożliwienie klientom wygodnej aktualizacji swoich danych w e-US przyczyni się do usprawniania pracy w urzędzie skarbowym ponieważ zmniejszy liczbę spraw załatwianych z podatnikiem w formie papierowej.
  • Polepszy także jakość danych, którymi dysponujemy.
Skip to content