bip-logo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp na terenie gminy oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębowa Łąka oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla wymienionych dokumentów.

Obwieszczenie

Formularz wniosku

Skip to content