bip-logo

Oceń Lokalną Grupę Działania

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie poprzez udział w badaniu ankietowym.
Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane posłużą Lokalnej Grupie Działania do podsumowania obecnie wdrażanej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Ziemi Wąbrzeskiej, jak również do projektowania przyszłego okresu wydatkowania funduszy unijnych.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=de7620f8&b=8a171a177&c=c1c46c3a

Skip to content