bip-logo

Odbiór częściowy robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż mimo panującej pandemii, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, w dniu 03.04.2020 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na zadaniu pod nazwą : „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wynosi : 647 507,17 zł brutto. W ramach prac wykonano m.in : docieplenie ścian nadziemia, częściowo tynki wewnętrzne, posadzki, sufity, instalację c.o., instalację wentylacji mechaniczne, instalacje wewnętrzne elektryczne oraz instalacje odgromową. Planowany termin zakończenia inwestycji : 31.07.2020r. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie : 500 000,00 zł brutto.

Sala sportowa
Sala sportowa
Skip to content