bip-logo

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Lipnica

Gmina Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km od 0+000 do 0+650”. Projekt współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowano drogę gminną o długości 650 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,5 m do 5,0 m oraz skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 53. Zakres prac objął : prace geodezyjne, prace wstępne, prace ziemne, prace budowlane elementów ulicy, podbudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, remont przepustu, peron, znaki poziome i pionowe, zjazdy indywidualne, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym. Wartość robót budowlanych : 518 335,57 zł brutto.

Pomiar szerokości jezdni
Pomiar szerokości jezdni
Fragment przebudowanej drogi
Fragment przebudowanej drogi
Końcowy odcinek drogi
Końcowy odcinek drogi

Skip to content