bip-logo

Odbiór drogi w Wielkich Radowiskach

flaga i godło

Zadanie pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470 zostało zakończone. W dniu wczorajszym komisja odbiorowa dokonała odbioru drogi. Zakres prac obejmował m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 5 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 25 cm. oraz na poszerzeniach podbudowa z kruszywa łamanego o łącznej grubości 40 cm. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 0,470 km i o szerokości 5 metrów oraz pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 metra po obu stronach. W cellu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano wyspowy próg zwalniający, oznakowanie pionowe, balustrady ochronne na przepuście oraz dwie latarnie z własnym źródłem zasilania. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 886 951,45 zł brutto. Zadanie zostało dofinasowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości : 435 636,00 zł brutto. Droga stanowi dojazd do cmentarza.

Odbiór drogi
Odbiór drogi
Odbiór drogi
Tablica informacyjna
Skip to content