bip-logo

Odbiór końcowy budowy oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych.

logo

W dniu 22.11.2023r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla części II zadania pn. : „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”, realizowanego w ramach inwestycji : Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w WIelkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite 4, 87-400 Golub – Dobrzyń. Zadanie obejmowało wykonanie 9 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wyniosła : 292 740,00 zł brutto.

Zadania współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, umowa o przyznanie pomocy Nr 00156.65150-UM0210219/22 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.15.48.2195.2022 z dnia 14.12.2022 r. na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest łącznie z częścią I zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach” Dofinansowanie dla obu zadań wynosi łącznie : 3 000 000,00 zł.

Odbiór przydomówek
Odbiór przydomówek
Odbiór przydomówek
Skip to content