bip-logo

Odbiór końcowy – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska

W dniu 16.08.2021r. dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Na podstawie przedłożonych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z zakresem odbioru końcowego oraz dokładnej kontroli wykonanych robót i zamontowanych urządzeń, komisja postanowiła odebrać wykonane roboty bez uwag. Okres gwarancji : 60 miesięcy. Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła : 710 509,41 zł.

Pomiar szerokości drogi
Pomiar szerokości drogi
Elementy bezpieczeństwa
Elementy bezpieczeństwa
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skip to content