bip-logo

Odbiór końcowy robót budowlanych operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”

Gmina Dębowa Łąka informuje o końcowym odbiorze robót budowlanych operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin” w dniu 03.04.2020r. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w umowie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i dokumentacją projektową. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wyniosła : 111 348,00 zł brutto. Łączny koszt robót budowlanych : 1 113 480,06 zł brutto. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. W ramach robót budowlanych wykonano m.in : prace przygotowawcze, fundamentowanie, ściany przyziemia, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, orynnowanie, stolarka drzwiowa i okienna, docieplenie ścian, ściany działowe, tynki, sufity, posadzki, cokół wokół budynku, plac utwardzony przed budynkiem, prace wykończeniowe, wyposażenie, sieć wodociągową z przyłączami, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizację sanitarną bytową i technologiczną, instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, instalację centralnego ogrzewania, kotłownię olejową, instalację wentylacji mechanicznej, rozdzielnie elektryczne, WLZ, instalację wewnętrzne, instalację fotowoltaiczną, instalację PPOŻ, instalację odgromową.

Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Wnętrze świetlicy wiejskiej
Wnętrze świetlicy wiejskiej
Pomieszczenie kuchenne
Pomieszczenie kuchenne
Pomieszczenie sanitarne
Pomieszczenie sanitarne
Pomieszczenie sanitarne
Pomieszczenie sanitarne
Skip to content