bip-logo

Odbiór promesy z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

flaga i godło

W dniu wczorajszym Zastępca Wójta Mateusz Rutkowski wziął udział w wręczeniu promes z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które odbyło się w Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego w Toruniu. Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie prospektu organowego oraz empory organowej z kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie”. Kwota dofinansowania wynosi 196 000,00 zł i zostanie przekazana w formie dotacji na rzecz Parafii.

Odbiór promesy
Skip to content