bip-logo

Odbiór promesy

Gmina Dębowa Łąka informuje o otrzymaniu promesy na kwotę 2 375 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg polegającą na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”. W piątek, 19 listopada Wójt Gminy Dębowa Łąka odebrał voucher na dofinansowanie zadania. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości około 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony zostanie przepust. Przewidywana wartość inwestycji : 2 500 000,00 zł.

Wójt Gminy Dębowa Łąka podczas odbioru promesy
Wójt Gminy Dębowa Łąka podczas odbioru promesy
Skip to content