bip-logo

Odbiór robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”

Gmina Dębowa Łąka informuje o końcowym odbiorze robót budowlanych w dniu 12.08.2020r. na zadaniu pod nazwą „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą w dniu 14.03.2019r. umową w terminie do dnia 31.07.2020r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 3 167 110, 68 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA” z Brodnicy. W odbiorze końcowym zadania uczestniczyli Przedstawiciele Zamawiającego : Wójt Gminy Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski, Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Stanisław Skocki, Podinspektor Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Mateusz Rutkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach – Ewa Przedpełska, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Inspektor Nadzoru oraz Właściciel i Kierownik budowy firmy „PERSPEKTYWA”. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.

Zadanie obejmowało budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 765,93 m2, budynek dwukondygnacyjny – nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, konstrukcja sali ramowa z elementów prefabrykowanych, wypełniona murem z bloczków gazobetonowych marki 500 na spoinie klejonej, docieplona styropianem gr. 15 cm, konstrukcja części socjalnej murowana o stropach z płyt kanałowych, dach dwuspadowy ocieplony wełną mineralną gr. 200 mm z wyprawą zewnętrzną utwierdzoną do konstrukcji, instalacja wodno – kanalizacyjna oraz c.o. z piecem na olej opałowy o mocy ok. 280 kW, wentylacja mechaniczna i instalacja elektryczna.

Zadanie dofinansowane zostało dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.  

Wybudowanie sali sportowej poprawi w dużym stopniu poziom wychowania fizycznego w szkole.

Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Wnętrze sali sportowe wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali sportowej wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali sportowej wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali sportowej wraz z wyposażeniem
Wyposażenie sali sportowej
Wyposażenie sali sportowej
Zabezpieczenie okien w sali sportowej
Zabezpieczenie okien w sali sportowej
Pomieszczenie w obiekcie nowej sali sportowej
Pomieszczenie w obiekcie nowej sali sportowej
Skip to content