bip-logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębowa Łąka oraz prognoz oddziaływania
Ogłoszenie

Link do dokumentów : https://debowalaka.bip.net.pl/?a=5292

Skip to content