bip-logo

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zespołu parkowo-pałacowego w Dębowej Łące

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zespołu parkowo-pałacowego w Dębowej Łące❗️

🔸Starosta Wąbrzeski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, położonej w Dębowej Łące.

🔺Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 3 400 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50% ❗️

🔺Z powyższego wynika, iż od wylicytowanej w drodze przetargu kwoty, cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%

🔹Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel – Powiat Wąbrzeski.

🔹Wadium – 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) .

🔹 Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 o godzinie 12:00 w sali nr 133.

🔸O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Więcej informacji i film promocyjny, kliknij tu 👇

https://www.wabrzezno.pl/6046,wszystkie-aktualnosci?tresc=37632&fbclid=IwAR3hU-1sYYXl75WvVsr-OBz0uklbZdWajWqtPEIdCFW0ecR-DmhOaibZM0U

Skip to content