bip-logo

Aktualności

 • Podpisanie umowy na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych

  Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 18.06.2020r. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe […]

 • Staż zawodowy – czeka

  plakat-czas-na-staż-2

  Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziałuw projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby zniepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo,które nie uczestniczą […]

 • Kujawsko-Pomorski e-bazarek

  ebazarek infografika

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszeniao sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, […]

 • Odbiór końcowy przebudowy dróg gminnych w miejscowości Łobdowo

  Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji dwóch inwestycji wykonywanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 09.06.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadań pn. […]

 • “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990”.

  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo […]


Skip to content