bip-logo

Park i pałac w Dębowej Łące

Pałac w Dębowej Łące

Pałac w obecnej formie wybudowany w 1849r.  przez Karola i Fryderyka Hennigów  (jeden z braci Hennig był posłem na sejm w Berlinie). Animozje narodowościowe, chęć dominacji i współzawodnictwa z Natalisem Sulerzyskim, polskim właścicielem Piątkowa i piątkowskiego pałacu w którego salach kwitła polskość, wydaje się być powodem wybudowania pałacu. Wieś jest w tym okresie w większości zamieszkała przez narodowość niemiecką. Od 1892 roku właścicielem majątku(9037mórg) i pałacu staje się Pruska Komisja Kolonizacyjna (HaKaTa). Od 1895 – w pałacu ma swoją siedzibę zakon Ojców Ewangelistów z seminarium duchownym. Oni to na północnym skraju parku w 1901 roku na potrzeby licznej gminy ewangelickiej wybudowali kościół w stylu neogotyckim. Jest to okres wzmożonego osadnictwa niemieckiego. Wówczas to zmieniono nazwę miejscowości na Wittenburg in Prussen. W dostosowanym do potrzeb szkoleniowo-wychowawczych budynku w okresie międzywojennym Siostry Pasterki prowadziły zakład wychowawczy dla panien. Przez rok OO. Zgromadzenia Ducha Św., prowadzą szkołę dla chłopców,1925 – 1930 – minister Nauki i Wyznań Stanisław Grabski powołał  Średnią Szkołę Rolniczą (przeniesiono ją Grudziądza). Pozostający  bez administratora zrujnowany pałac w1932 roku wydzierżawiły Siostry Zgromadzenia Pasterek od Opatrzności Bożej, prowadząc do rozpoczęcia wojny zakład opiekuńczy dla panien. Ten czas to najpiękniejszy okres dla parku i majątku Dębowa Łąka. Kwiaty ścieliły się u stóp świętych figur, wokół kapliczek. We wrzesień 1939 r. Niemcy urządzili więzienie dla księży z powiatu wąbrzeskiego. Po wojnie w erygowanym domu Sióstr Zgromadzenia Pasterek od Opatrzności Bożej opiekę znajdują dzieci i osoby starsze.1958 roku Siostry opuszczają Dębową Łąkę. Po 6 latach generalnego remontu w budynku od końca 1961 do 1984 roku mieścił się Państwowy Dom Dziecka, obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Park zachowany w obecnym zarysie jako park krajobrazowy  w  istniejącym układzie przestrzennym założony został w pierwszej połowie XIX wieku, ale wiek starodrzewu i pozostałości starych ogrodzeń świadczą o istnieniu założeń ogrodowych w tym miejscu już wiele wcześniej. Jest to park w stylu angielskim, a północne krańce leżące z prawej i lewej strony neogotyckiego kościoła mają charakter naturalnego zbiorowiska leśnego. W latach 1990-1993 park został poddany rewitalizacji. Wieloletnie zaniedbania zostały zniwelowane, a stan parku należy uznać obecnie za zadowalający. Park to miejsce biegów przełajowych młodzieży Zespołu Szkół jak również Mityngów w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych Polska woj. Kujawsko- Pomorskiego,  Powiatowych Festynów Ekologicznych, obchodów rocznicowych społeczności wsi a przede wszystkim miejsce codziennej rekreacji, integracji niepełnosprawnych uczniów Ośrodka.

Skip to content