bip-logo

Pierwsze spotkania konsultacyjne Krajowego Systemu e-Faktur

  • W związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjne.
  • Omówione zostały na nich zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami konsumenckimi.
  • Zaplanowano jeszcze 7 konsultacji, a najbliższe już 21 lutego br.
  • Zapraszamy do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego
  • .

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. W spotkaniach uczestniczą dyrektorzy i eksperci z departamentów Ministerstwa Finansów, które są zaangażowane w projekt.

Pierwsze spotkanie służyło omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem i wydajnością systemu oraz wsparciem technicznym. Drugie spotkanie poświęcone zostało tematowi faktur konsumenckich, omówiono na nim możliwości ich identyfikacji oraz mechanizmy dostępu do nich. Uczestnicy spotkania dyskutowali o identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

 

Zapisy na konsultacje

Spotkania odbywają się w formule hybrydowej. W Ministerstwie Finansów w każdym spotkaniu może uczestniczyć 60 osób. Pozostali zainteresowani mogą brać w nich udział on-line.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W ramach konsultacji KSeF zaplanowane zostały odrębne spotkania z branżą faktoringu, z dostawcami mediów, z branżą paliwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Poruszymy na nich zagadnienia szczególnie interesujące te grupy użytkowników systemu.

Terminy i tematy wszystkich spotkań są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/.

 

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Na stronie www.podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.

Skip to content