bip-logo

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( dot. gospodarstw do 5 ha użytków rolnych )

Pismo Ministra Rolnictwa
Pismo Ministra Rolnictwa
Skip to content