bip-logo

Początek naprawy dróg gminnych współfinansowany przez Lasy Państwowe

W dniu 05.09.2022r. rozpoczęła się naprawa dróg gminnych nr 070603, 070602C oraz 070604C o łącznej długości około 625 metrów w miejscowości Dębowa Łąka. Realizacja zadania możliwa stała się dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Nadleśnictwem Golub – Dobrzyń reprezentującym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Skarb Państwa. Przedsięwzięcie ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Dofinansowanie ze środków z funduszu leśnego wynosi kwotę : 35 000,00 zł brutto.

Rozgarnianie kruszywa
Przywóz kruszywa
Fragment naprawionego odcinka
Skip to content