bip-logo

Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

Flaga i godło

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o podpisaniu w dniu 14.07.2022r. dwóch umów na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118 – jezdnie bitumiczna o długości ok. 118 metrów i szerokości 3,5 metra wraz z poboczami. Wartość robót budowlanych : 180 851,24 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania : 30.11.2022r.
  2. Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska – jezdnia bitumiczna o długości ok. 750 metrów i szerokości 4,5 metra, wraz z poboczami. Wartość robót budowlanych : 1 125 042,86 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania : 30.11.2022r.
Skip to content