bip-logo

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurkocin

W dniu 24.06.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin. Wartość umowy wynosi : 2 958 509,80 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do dnia : 30.10.2022r. Dnia 04.07.2022r. przekazany został Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin o łącznej długości ok. 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o sz. od 4 do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony przepust. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I do : 2.375.000,00 zł brutto.

Skip to content