bip-logo

Podpisanie umowy na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 18.06.2020r. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990”. Dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 526 695,00 zł. Termin oddania zadania do użytkowania nastąpi nie później niż do dnia : 30.10.2020r.

Skip to content