bip-logo

Podprogram 2020

Informujemy, że od 12.10.2020 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2020.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (kryterium sytuacyjne) i uzyskujące dochód nieprzekraczający (kryterium dochodowe):

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Ogłoszenie – podprogram 2020

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Więcej informacji również na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Skip to content