bip-logo

Podsumowanie kończącego się roku

Kończący się rok był dla Gminy Dębowa Łąka wyjątkowym pod względem poniesionych wydatków na inwestycje oraz zrealizowanych działań. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom udało nam się m.in.

1.  Dokonać modernizacji poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka o łącznej wartości ponad 4 000 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na operację typu Gospodarka wodno – ścieków w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 3 000 000,00 zł. 

2. Przebudowaliśmy część drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska o długości 470 metrów, prowadzącą do cmentarza. Wartość robót budowlanych wyniosła : 886 951,45 zł przy dofinansowaniu w kwocie do 435 636,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Przebudowaliśmy drogi gminnej w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 5 milionów złotych przy dofinansowaniu w wysokości 4 750 000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniósł tylko 250 000,00 zł 

4. Gmina dofinansowała w wysokości ponad 726 000,00 zł zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie. Wartość pojazdu wyniosła ponad 1 200 000,00 zł.

5. Dzięki przyznanym środkom od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się dokonać renowacji Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym. Całkowita wartość zadania wyniosła : 35 323,51 zł brutto przy dofinansowaniu w wysokości : 28 258,80 zł

6. Dzięki współpracy z Lasami Państwowymi, dokonaliśmy naprawy części dróg gminnych znajdujących się w lasach. 

7. W kończącym się roku wybudowany został Ogródek Jordanowski w miejscowości Wielkie Radowiska o wartości : 137 343,03 zł. Zadanie dofinansowane zostało dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości do 81 457,00 zł brutto.

8. Przy Szkole Podstawowej w Dębowej Łące wybudowane zostało boisko do tenisa ziemnego o wartości robót budowlanych : 233 700,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane zostało w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Wartość dofinansowania do 57 151,00 zł brutto.  

9. Zakupione zostało urządzenie do krioterapii o wartości 19 900,00 zł z którego mieszkańcy będą mogli korzystać w Ośrodku Zdrowia.

10. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Wąbrzeska udało nam się zrealizować cykl zajęć dla mieszkańców Gminy w skład których wchodziły wyjazdy do teatru, kina plenerowe czy też zajęcia dla najmłodszych.  

11. W kończącym się roku na terenie Gminy odbyły się również powiatowe zawody strażackie OLD BOYS w których druhowie z Wielkich Radowisk zajęli pierwsze a druhowie z Dębowej Łąki trzecie miejsce oraz powiatowe ćwiczenia strażackie w miejscowości Niedźwiedź.

Dzięki zaangażowaniu Władz Gminy oraz staraniom wielu osób udało się nam się pozyskać kolejne środki na realizację inwestycji w 2024 roku. 

1. Remont części drogi gminnej w Dębowej Łące o długości blisko 3 kilometrów ( droga na Iwanki ), przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 804 593,00 zł. Wykonawca zadania został już wyłoniony.

2. Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 4 370 000,00 zł. Trwają prace związane z dokumentacją projektową.

3. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź, przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2 000 000,00 zł. Trwają prace geodezyjne.

4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębowa Łąka, przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 229 520,00 zł.

5. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, programu dot. zabytków, Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1 000 000,00 zł na wykonanie prac remontowych w kościołach parafialnych w miejscowościach Dębowa Łąka, Łobdowo, Kurkocin i Wielkie Radowiska.

6. Wykonany zostanie również remont drogi gminnej w Małym Pułkowie o wartości robót : 757 588,18 zł oraz przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Lipnica.

7. Przyszły rok to również planowane rozpoczęcie budowy bloku mieszkalnego w Dębowej Łące przez SIM Nowy Dom.

droga
droga
remont drogi
Przydomowe oczyszczalnie
stacja uzdatniania
stacja uzdatniania
ogródek jordanowski
boisko do tenisa
pomnik kurkocin
kino plenerowe
GCBA Kurkocin
Old Boys OSP
Ćwiczenia strażackie Niedźwiedź
Skip to content