bip-logo

Polski Ład – Nowe korzystne rozwiązania

Preferencją dla klasy średniej objęte zostaną kolejne kategorie podatników. Rozszerzona zostanie ulga dla samotnych rodziców.

Zabezpieczone zostaną wpływy z 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Wprowadzony zostanie także nowy instrument wsparcia dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozszerzenie preferencji dla klasy średniej

Z preferencji dla klasy średniej już dziś korzystają pracownicy i przedsiębiorcy na skali podatkowej. Teraz stanie się ona dostępna dla jeszcze szerszego grona podatników.

Objęci nią zostaną m.in. emeryci i renciści, osoby na umowach zlecenia, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS oraz, w szerszym zakresie, nauczyciele akademiccy.

Korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu różnych umów np. umowy o pracę z umową zlecenia.

W efekcie jeszcze większa liczba osób zarabiających do 12 800 zł brutto miesięcznie będzie zyskiwać na reformie lub będzie ona dla nich neutralna.

Rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców

Polski Ład zastąpił wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem nową preferencją dla osób samotnie wychowujących dzieci. Pozwala ona na odliczenie od podatku 1 500 zł rocznie. Obowiązujące rozwiązanie sprawia, że dla samotnych rodziców z miesięcznym wynagrodzeniem brutto do ok. 9 100 zł reforma jest korzystna lub neutralna.

Teraz wprowadzone zostaną zmiany, które spowodują, że reforma będzie korzystna lub neutralna dla osób zarabiających miesięcznie do 12 800 zł brutto.

Rodzice, którzy ze względu na korzystne rozwiązania Polskiego Ładu (m.in. wysoką kwotę wolną) nie będą w ogóle płacić podatku, albo będą go płacić na tyle mało, że nie będą mieli od czego odliczyć 1 500 zł, otrzymają zwrot ulgi w gotówce (do wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Zabezpieczenie wpływów OPP z 1% podatku

Zabezpieczone zostaną również wpływy Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W tym roku środki z 1 proc. przekazywane będą na podstawie rozliczenia podatku PIT za 2021 r. Tym samym, żadna OPP nie odczuje zmian wynikających z Polskiego Ładu. W 2023 r. wskutek zmian Polskiego Ładu podatki będą znacznie niższe. Środki dla OPP nie będą jednak mniejsze niż obecnie. Różnica wpływów będzie bowiem rekompensowana z budżetu. Jednocześnie rekompensaty uzależnione będą od wskazań samych podatników, a nie arbitralnych decyzji. Na to rozwiązanie przeznaczonych zostanie nawet kilkaset milionów zł.

Wdrożenie nowego instrumentu wsparcia

Nie zmaleją również środki kierowane do Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) oraz do Zakładowych Funduszy Aktywności (ZFA).

Wprowadzony zostanie nowy instrument wsparcia dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, który zrekompensuje im utratę wpływów z PIT.

Skip to content