bip-logo

Pozyskany grant na zakup sprzętu dla uczniów gminnych szkół

Gmina Dębowa Łąka w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości do 50 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów gminnych szkół.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. W ramach tego programu zakupiono 28 szt. laptopów i wypożyczono uczniom ze szkół na terenie Gminy Dębowa Łąka. To działanie umożliwiło dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 43.309,84 zł, już od 20.04.2020r. uczniowie mogli korzystać z nauki zdalnej. Zakupiono 28 sztuk laptopw. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych…

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Skip to content