bip-logo

Projekt SM – lepsze jutro

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk projektu objętego grantem

„SM – lepsze jutro”

Umowa  nr 12/IV/EFS/2020 na dofinansowanie projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Zapraszamy

osoby chore na Stwardnienie Rozsiane posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z ich otoczenia – zamieszkujące na obszarze działania LGD Ziemi Wąbrzeskiej (Gmina Ryńsk, Miasto Wąbrzeźno, Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka)  do bezpłatnego udziału w projekcie, w którym dla grupy 25 osób zaplanowano:

– organizację 6 spotkań z rehabilitantem/fizjoterapeutą;

– 4 wyjazdy rehabilitacyjne na hipoterapię;

– organizację warsztatów z garncarstwa w Wiosce Ginących Zawodów w Koronowie;

– 4 wyjazdy integracyjne np. do teatru, teatru muzycznego i kina;

– warsztaty integracyjne kulinarne i rękodzielnicze;

– 4 spotkania z psychologiem.

W ramach projektu jest zapewniony dowóz osób na wszystkie działania, poczęstunek oraz zakup mat do ćwiczeń, piłek do rehabilitacji małych i dużych, dysków, łamigłówek drewnianych, itd. dla osób chorych na SM!

Głównym celem projektu jest rozwój i wspieranie aktywności społecznej wśród osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Termin realizacji projektu: od 2020-06-01 do 2021-06-30.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać swój udział w biurze projektu pod adresem: Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia: 8:15 – 15:15.

Termin rekrutacji: od 2020-09-25 do 2020-10-30.

Kontakt do koordynatora projektu – Dariusz Kuna tel. 781 037 450.

W związku z panującą epidemią korona wirus w Polsce przed zaplanowaną wizytą w biurze projektu proszę o wcześniejszy telefon!

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dariusz Kuna – Twórca i Koordynator projektu

Skip to content