bip-logo

Prośba do właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do dróg gminnych

Wójt Gminy Dębowa Łąka zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do dróg gminnych na terenie Gminy Dębowa Łąka o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wchodzących w pas drogowy, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność. Przycięcia gałęzi i krzewów nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drzewo może być wykorzystane we własnym zakresie.

Skip to content