bip-logo

Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 26.01.2021r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Zadanie obejmuje przebudowę części dróg gminnych o długości 990 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 4,50 metra do 5,00 metrów. Planowany zakres prac przewiduję m.in prace przygotowawczo – odwodnieniowe, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, ciąg pieszy o szerokości 2 metrów, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z montażem znaków aktywnych i oświetleniem przejść dla pieszych, roboty drogowo – nawierzchniowej ( w tym warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm ), wykonanie poboczy, oznakowanie pionowe i poziome. Wartość robót budowlanych wynosi : 710 509,41 zł brutto. Termin wykonania do dnia 30.08.2021r. Zadanie możliwe będzie do wykonania w momencie uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – w chwili obecnej wniosek o dofinansowanie oczekuje na weryfikacje.

Skip to content