bip-logo

„Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska”

flaga i godło
Gmina Dębowa Łąka informuje o rozstrzygnięciu naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w ramach naboru na rok 2022 oraz objęciu dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609Cw  miejscowości Wielkie Radowiska”. W ramach zadania wykonane będzie wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 30 cm, ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 9 cm i szerokości 4,5 m. Wykonane zostaną utwardzone pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego, zjazdy przylegające do posesji i pól, próg wyspowy oraz oznakowanie pionowe. Łączna długość odcinka objętego przebudową : 750 metrów. Planowane koszty kwalifikowalne : 883 847,75 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie do : 486 116,00 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania do końca sierpnia 2022r.

W dniu 25.04.2022r. podpisana została umowa nr 44G/1/2022/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 486 116,00 zł brutto i nie może przekroczyć 55 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Podpisanie umowy. Fot. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy
Tablica informacyjna
Skip to content