bip-logo

Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470

flaga i godło

W dniu 12 maja podpisana została dwie umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację zadania pn.

1) Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do 0+470 – droga prowadząca do cmentarza, wartość robót budowlanych : 886 951,45 zł brutto, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości : 435 636,00 zł brutto.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in roboty pomiarowe, roboty ziemne – korytowanie, podbudowa ( jezdnia, pobocza i zjazdy ), nawierzchnia jezdni i zjazdów oraz roboty wykończeniowe.

Plac budowy
Plac budowy
Skip to content