bip-logo

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurkocin, została zakończona.

flaga i godło
Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”. Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg gminnych nr 070635C i 070636C w miejscowości Kurkocin o długości 2,5 km. Zakres prac obejmował m.in : roboty pomiarowe, roboty ziemne- korytowanie, podbudowa ( jezdnia, zjazdy, pobocze ), nawierzchnia ( jezdnia, zjazdy ), przepusty, organizacja ruchu, urządzenia zabezpieczające oraz roboty wykończeniowe. Wykonawca wykonał nawierzchnię bitumiczną ( warstwa wiążąca – 5 cm, warstwa ścieralna – 5 cm ) na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej grubości 25 cm o zmiennej szerokości od 4 do 5 metrów oraz pobocza.

Wykonawcą zadania była firma : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość robót budowlanych : 2 958 509,80 zł brutto. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych nabór I wyniosła : 2.375.000,00 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Prace odbiorowe
Komisja odbiora
Przebudowany odcinek drogi

Skip to content