bip-logo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurkocin w km od 0+000 do km 0+098 na działce drogowej nr 301

Gmina Dębowa Łąka informuje o rozpoczęcie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurkocin w km od 0+000 do km 0+098”. Zakres prac obejmuje : prace geodezyjne, prace ziemne, prace budowlane elementów ulicy, podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej, prace wykończeniowe. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo Usługowa SAMKOST z Płużnicy. Wartość robót budowlanych : 119 925,00 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia 30.10.2020r.

Prace ziemne
Prace ziemne
Prace ziemne
Prace ziemne
Skip to content